ЋирилицаПонедељак - Петак, 08.00-16.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 462 36 36

Документа

Подунавски управни округ

Преузмите документацију

Приступите документима и архиви уколико желите више да сазнате о раду Подунавског управног округа

Закон о заштити потрошача

У циљу заштите положаја потрошача овим законом уређују се права и обавезе потрошача, инструменти и начини заштите права потрошача, информисање и унапређење знања потрошача о њиховим правима и начинима заштите права, права и обавезе удружења и савеза чија је област деловања остваривање циљева заштите потрошача, вансудско решавања потрошачких спорова, права и обавезе државних органа у области заштите потрошача и друга питања од значаја за положај и заштиту потрошача.

PDF документ

Савети за потрошача

Препоручујемо потрошачу да се приликом куповине робе, употребе и одржавања исте придржава следећих савета, који су резултат инспекцијског надзора из делокруга обављања послова Тржишне инспекције, а који се односи на заштиту права потрошача, односно на надзор примене Закона о заштити потрошача.

PDF документ

Рекламација и начин решавања рекламације

Ради остваривања наведеног права на рекламацију, односно ради остваривања својих права из законске и уговорне гаранције, као и због погрешно обрачунате цене и других недостатака, потрошач предузима прву радњу, тј. изјављује рекламацију продавцу код кога је робу купио, односно који му је пружио услугу – то је прва адреса на коју се потрошач обраћа.

PDF документ

Права потрошача

У циљу заштите својих грађана, држава прописује законе којима се гарантују основна права потрошача – право на заштиту здравља, безбедности и имовинских интереса и стара се да се они спроводе.

PDF документ

Уредба о управним окрузима

Овом уредбом уређују се услови под којима министарства, посебне организације и органи управе у саставу министарства могу да образују подручне јединице за два управна округа или више њих, за општину или више њих, односно за град или за аутономну покрајину.

PDF документ

Уредба о раду Савета

Препоручујемо потрошачу да се приликом куповине робе, употребе и одржавања исте придржава следећих савета, који су резултат инспекцијског надзора из делокруга обављања послова Тржишне инспекције, а који се односи на заштиту права потрошача, односно на надзор примене Закона о заштити потрошача.

PDF документ

Пословник о раду Савета

Ради остваривања наведеног права на рекламацију, односно ради остваривања својих права из законске и уговорне гаранције, као и због погрешно обрачунате цене и других недостатака, потрошач предузима прву радњу, тј. изјављује рекламацију продавцу код кога је робу купио, односно који му је пружио услугу – то је прва адреса на коју се потрошач обраћа.

PDF документ

Информатор о раду

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја. Сврха објављивања информатора је информисање јавности о информацијама које поседује или којима располаже Подунавски управни округ у оквиру делокруга свог рада.

PDF документ